PRANATACARA

Assalamualaikum wr.wb.

Ingkang kawula hormati Bapak Kepala SMAN 1 Kalasan, Bp/Ibu Guru saha sisa SMA N 1 Kalasan ingkang tuhu ing pakurmatan.

Langkung rumiyin mangga kita manengka puja wontening ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung, awit sedaya kasaenan saha kasarasan ingkang sampun dipunparingaken dhateng kula lan panjenengan sedaya, saengga saget makempal manunggal wontening adicara perpisahan kelas 12 kanthi rancag tanpa alangan satunggal punapa.

Para lenggah ingkang kawula hormati,

Wonten ing wekdal punika keparenga kula pinangka pranata adicara badhe ngaturaken lelampahing adicara.

Adicara

  1. Pambuka
  2. Sabdatama saking BP. Kepala SMA N 1 Kalasan
  3. Sabda Pangandikan saking Ketua OSIS
  4. Sesorah saking wakil kelas 12
  5. Sesorah saking wakil kelas 10 lan 11
  6. Panutup

Pramila saking menika, kangge nyingkataken wekdal, mangga kita purwakani adicara punika kanthi dedonga miterat keyakinanipun piyambak-piyambak. Mangga.

…………..cekap.

Tumunten ngancik adicara ingkang angka kalih inggih menika Sabdatama saking Bp. Kepala SMA N 1 Kalasan, dhumateng panjenenganipun Bp. Drs. Tri Sugiharto, wekdal kula sumanggaaken.

………………………………………….

……………………………………………

…………………………………………..

Para lenggah ingkang bagya mulya,

Adicara kanthi adicara sampun lumampah kanthi sae. Mangga kita wusanani adicara wonten ing enjing punika kanthi dedonga miterat keyakinan piyambak-piyambak.

Wonten ing mriki, keparenga kula ngaturaken agunging lir samudera pangaksami mbok bilih anggen kula matur nggadahi kalepatan sae babagan suba sita miwah tata wicara, sepindhah malih kula ngaturaken nyuwun pangapunten.

Cekap semanten atur kula.

Wassalamualaikum wr.wb

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s